RISICO KLASSE 1 = LAAG RISICO

Hierbij zijn de volgende zaken van toepassing:

 • De asbestconcentratie die vrijkomt tijdens het werk mag niet boven de grenswaarde van <0,01 vezels/cm3 (10.000 vezels/m3) uitkomen;
 • Tijdens de werkzaamheden dient beschermende kleding te worden gedragen geschikt voor het werken met asbest; deze kan bestaan uit een afspoelbare (vinyl) overall en afwasbaar schoeisel cq veiligheidslaarsen of uit wegwerpoverschoenen en -overall;
 • Tijdens de werkzaamheden dient bij voorkeur een halfgelaatsmasker P3 of P3 disposable masker te worden gedragen;
 • Het werk moet gemeld worden aan de Arbeidsinspectie, Gemeente en Certificerende Instelling;
 • Asbestafval dient volgens de bestaande regels te worden verwerkt.

Indeling in risicoklasse 1 zal plaatsvinden bij hechtgebonden asbesthoudende materialen, die niet aangetast of verweerd zijn en die zonder verspanende bewerkingen en/of breuk te verwijderen zijn. [asbesthoudende plantenbak]
Men kan denken aan:

 • losse plantenbakken;
 • losse plaat (in een watermeterput).

RISICO KLASSE 2= NORMAAL RISICO

Hierbij mogen alleen gecertificeerde asbestsaneerbedrijven worden ingezet (gecertificeerd voor SC-530).
Het werk wordt uitgevoerd waarbij de volgende zaken van toepassing zijn:

 • bedrijf is gecertificeerd;
 • werk is aangemeld bij Arbeidsinspectie, Gemeente en Certificerende Instelling;
 • DTA op het werk, volledig asbest persoonlijke beschermingsmiddelen, decontaminatie-unit etc;
 • Vrijgave door een onafhankelijk RVA geaccrediteerd laboratorium na sanering.

Indeling in risico klasse 2 zal plaatsvinden bij hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen, waarbij breuk tijdens het saneren niet kan worden uitgesloten, waarbij een reële kans bestaat op vrijkomen van asbeststof boven de grenswaarde van 0,01 tot 1 vezels/cm3 (10.000 tot 1.000.000 vezels/m3) uitkomen. Men kan denken aan:

 • vinylzeil;
 • golfplaatmateriaal;
 • colovinyltegels en bitumen lijmlaag;
 • vlak plaatmateriaal;
 • vensterbanken.

[asbesthoudend zeil] [asbesthoudende vensterbank] [asbesthoudende bitumen lijmlaag colovinyltegels]

RISICO KLASSE 2A = HOOG RISICO

Hierbij mogen alleen gecertificeerde asbestsaneerbedrijven worden ingezet (gecertificeerd voor SC-530).
Het werk wordt uitgevoerd waarbij de volgende zaken van toepassing zijn:

 • bedrijf is gecertificeerd;
 • werk is aangemeld bij Arbeidsinspectie, Gemeente en Certificerende Instelling;
 • DTA op het werk, volledig asbest persoonlijke beschermingsmiddelen, decontaminatie-unit etc;
 • Vrijgave na sanering;
 • Vrijgave door een onafhankelijk RVA geaccrediteerd laboratorium na sanering, bij de vrijgave moeten omliggende ruimten ook worden beoordeeld en gemeten.

Indeling in risico klasse 2a zal plaats vinden bij niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen waarbij breuk tijdens het saneren niet te vermijden is en waarbij het vrijwel zeker is dat asbeststofconcentraties vrijkomen die boven de grenswaarde van > 1 vezels/cm3 (1.000.000 vezels/m3) uitkomen
Men kan denken aan:

 • spuitasbest; [amosiet plaatmateriaal tegen dakbeschot]
 • asbesthoudende isloatiematerialen (leidingisolatie, koord);
 • niet-hechtgebonden asbesthoudende resten of besmettingen;
 • niet-hechtgebonden asbesthoudende plaatmateriaal (amosiet).