Hier volgen diverse toepassingen van asbest welke verwerkt zijn in asbesthoudende materialen en/of producten. Het betreft slechts een beperkte selectie van asbesthoudende materialen en/of producten.

Vloerbedekking:

 • colovinyl; een harde kunstofvloertegel van een paar millimeter dik, gebonden met asbest als versterking. Vaak zit in de colovinyltegel een gering percentage (2-5%) chrysotiel.
 • zeil; een toplaag van transparant PVC, een tussenlaag van verend schuim en een onderlaag van asbestpapier. Vooral geproduceerd in de periode 1968-1983. Het zeil bevat meestal chrysotiel met een variabel percentage.

Dakbedekking:

 • golfplaten; een geprofileerde plaat, waarbij het cement vermengd is met asbest.
Uitvoering van de golfplaat kan in diverse kleuren zijn.
Meestal bevatten golfplaten alleen chrysotiel.
Op in Nederland gefrabiceerde (hele) golfplaten staat de navolgende aanduiding:
– AT (asbestos technology); platen bevatten asbest,
– NT (new technology); platen bevatten geen asbest (vanaf 1993)
Golfplaten gemaakt in het buitenland hebben deze aanduiding niet en dienen als verdacht beschouwd te worden.
 • Dakleien; Leien van cement vermengd met asbest. De leien zijn hetzij gekleurd of geëmailleerd en soms voorzien van een natuursteen reliëf.

Plaatmateriaal:

 • asbestboard; plaatmateriaal waarbij houtvezels (cellulose vezels) vermengd zit met asbest.
  Wordt toegepast op wanden, plafonds en dakbeschot. Het asbestgehalte is hoger dan bij asbestcementplaat.
 • chrysotielplaat; een harde vlakke plaat van cement vermengt met chrysotiel.
  Toepassing- gebied is legio; plafond-, spouwplaten langs kozijn, kruipluiken, binnenwanden, etc.
  Ook zijn er toepassingen met een gecoate plaat met bijvoorbeeld een tegelmotief.
 • amosietplaat; een zachte vlakke plaat van cement vermengt met amosiet. De platen worden vooral gebruikt als brandwerend materiaal voor hout- en staalconstructies, plafonds en onder daken.

Leidingmateriaal:

 • rioolbuis: buismateriaal in allerlei vormen en afmetingen, waarbij cement vermengd is met asbest.
  In de praktijk zijn er dan ook diverse variaties, bijvoorbeeld: riolering, grond- en standleidingen, hulpstukken etc.
 • pijpen en/of kokers: idem als rioolbuizen. Toepassingen in de praktijk kunnen hier ook divers zijn. Voorbeelden zijn o.a. vuilstortkokers, luchtkanalen (al of niet gewapend), rookgasafvoerkanalen, ontluchtingspijpen, luchtverwarmingsbuizen. De afmetingen van de pijp en kokers kunnen sterk variëren, pijpen met een diameter van 60 tot 300 mm of kokers met een hoogte van 50 mm tot een breedte van 600 mm.

Brandwerend materiaal:

 • asbestkoord: als afdichting bij (gevel)kachels en de schoorsteen.
  Koord heeft een asbestgehalte van > (meer dan) 80%.
 • pakkingen: rubberen of kunststoffen gebonden met asbest. Voorbeelden van toepassingen zijn o.a. pakkingen bij een cv-installatie of bij leidingen in de procesindustrie. Pakkingen met de codering AFM (Asbestos Free Material) zijn asbestvrij.

Isolatiemateriaal:

 • spuitasbest: een mengsel van cement en/of een ander bindmiddel en asbest. Het asbestgehalte van spuitasbest is van >85% en de samenstelling kan uit diverse asbestsoorten bestaan. Het is vooral gebruikt voor brandvertraging van staalconstructies en voor warmte- en geluidsisolatie van gebouwen. In 1978 is het verspuiten van asbest verboden.

Rem- en frictiemateriaal:

 • rem- en frictiemateriaal: hars en andere grondstoffen voor de fabricage van remvoeringen, remblokken en koppelingsplaten gebonden met asbest. In 1991 werden de meeste toepassingen van asbestbevattende rem- en frictiematerialen verboden.

Bovenstaande is slechts een grove en beperkte opsomming van toepassingen van asbest in de 3.000 tot 3.500 asbesthoudende materialen en producten. Asbest kan onder meer verwerkt zijn in diverse andere materialen,

o.a. papier, karton, vensterbanken, kunststofpoeders, kitten, lijmen, coatings, bitumen, stucwerk, kunstmarmer, etc.

Van de commerciële toegepaste asbestsoorten kan van de drie soorten asbest een grove verdeling gemaakt worden naar het gebruik in asbesthoudende materialen en of producten:

 1. Chrysotiel (witte asbest): vooral toegepast in golfplaten, vloerbedekking, buizen en platen (hard)
 2. Amosiet (bruine asbest): vooral toegepast in platen (zacht) en isolatie.
 3. Crocidoliet (blauwe asbest): vooral toegepast in isolatie (spuitasbest).