asbest sanering bv asbestverwijderen noordholland 1

ERVARING, SPECIALISME  &  EXPERTISE IN ASBEST

Asbestsanering B.V. is een volwaardige partner bij het saneren en verwijderen van grote asbestprojecten. Meedenken en verantwoording nemen zijn de kernwoorden tijdens het gehele traject maar ook tijdens onverwachte problemen. Voor ieder asbest-probleem heeft Asbestsanering BV een passende oplossing.

ONZE DIENSTEN BESTAAN UIT:

  • asbest advies; 
  • asbest inventarisatie; 
  • inventarisatie asbestsanering (asbest verwijderen).

ASBEST CALAMITEITEN

Wanneer is er sprake van asbestcalamiteiten? Een brand in een gebouw waarvan bekend is dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt of wanneer er tijdens sloopwerkzaamheden onverwacht asbest wordt aangetroffen.

Bij asbest calamiteiten zullen wij meteen de risico’s het in kaart brengen. Zodat er direct actie kan worden ondernomen door bijvoorbeeld het gebied af te zetten met waarschuwingslinten en het regelen van douche units.