Gaat u slopen of renoveren en is het betreffende gebouw of pand voor 1994 gebouwd? Dan is het wettelijk verplicht om een asbestinventarisatie te verrichten. Deze inventarisatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijk en gecertificeerd inventarisatiebureau. 

Tijdens de asbestinventarisatie onderzoeken zij de aanwezigheid van asbest. Maar ook om welke soorten asbest het gaat en in welke staat het asbesthoudende materiaal is. 

Er zijn twee verschillende typen inventarisaties: 

  1. Type A is een visuele inspectie met monsterneming. 
  2. Type B is een uitbreiding van deze inventarisatie met een destructief onderzoek. Dit is nodig als er gesloopt gaat worden. 

Met een inventarisatie krijgt u als opdrachtgever duidelijkheid of er asbest aanwezig is, welke soorten, op welke plaatsen en in welke staat. Dit wordt verwerkt in een asbestinventarisatierapport welke weer noodzakelijk is voor het gehele traject van asbest saneren. Ook wordt dit rapport gebruikt worden voor het bepalen van de kosten van het saneringstraject.