Asbestsanering B.V. is in haar dienstverlening een volwaardige partner, die meedenkt en meedoet en waar nodig verantwoordelijkheid draagt.

Kernwoord is beheersing, beheersing van kennis , organisatie, materieel, planning en kosten. Kortom beheersing van kwaliteit en resultaat.

Onze dienstverlening omvat:

 • Advisering inzake asbestverwijdering
 • Inventariserend onderzoek op basis van expertise
 • Verwijdering van:
  • asbesthoudende vloerbedekking
  • asbestcement golfplaten
  • asbesthoudende gevelbekleding
  • asbesthoudende isolaties, brandwering
  • scheidingswanden, enz.
 • Inzameling zwerf asbest
 • Verwijdering van asbest uit objecten
 • Afvoer van asbest houdend materialen
 • Aanbrengen asbestvrije brandwering
 • Sanering asbesthoudende grond
 • Sanering asbesthoudend puin