Overheid en bedrijfsleven hebben in goed overleg regels opgesteld om te komen tot minimale en uniforme eisen voor asbestverwijderingsbedrijven.

Asbestsanering B.V. is gecertificeerd conform:

 


SC-530

De SC-530 verzorgt in Nederland de eisen op het gebied van asbestverwijdering. In deze regeling wordt met name ingegaan op de arbeidsveiligheid en het voorkomen van de verspreiding van asbest naar mens en milieu. De regeling wordt beheerd door de Stichting Certificatie. Een certificerende instelling moet aangewezen zijn door het ministerie van SZW om de regeling te mogen uitvoeren.

Wat is de SC-530?

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 december 2011 het certificatieschema voor asbestverwijdering (SC-530) met ingang van 1 februari 2012 bindend verklaard. Dit schema is onder verantwoordelijkheid van het Centraal College van Deskundigen Asbest ontwikkeld. Het certificatieschema SC-530 is de certificatieregeling voor professionele asbestverwijderingsbedrijven. In de SC-530 staat een zorgvuldige beschrijving voor het arbeids- en milieutechnisch verwijderen van asbest, asbesthoudende producten en asbest besmet materiaal of constructieonderdelen tijdens sloop en renovatiewerkzaamheden in bouwwerken en objecten. Ook is hierin beschreven hoe om te gaan met asbest dat is vrijgekomen na incidenten.

Bekijk hier ons SC-530 Certificaat


VCA**

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij onder andere aan de wet- en regelgeving zoals de ARBO-wet voldoen. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

Er is daarnaast voor uitvoerende medewerkers een VCA-examen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen Basisveiligheid (Voor operationele medewerkers) en Veiligheid voor operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). Het bijbehorende certificaat is tien jaar geldig en geeft aan dat de medewerker in ieder geval op de hoogte is van de geldende veiligheidseisen.

Bekijk hier ons VCA** Certificaat