In goed overleg met de brouwerij is er circa 2000 m2 asbesthoudend plafond plaatmateriaal verwijdert. 

Continuïteit brouwproces gewaarborgd

Op het mooie eiland hebben wij In goed overleg met de eigenaar de gehele bierbrouwerij  gesaneerd. Circa 2000m2 niet-hecht gebonden plafondplaat materiaal is verwijderd met waarborg van de continuïteit van het brouwproces. Dit is was niet altijd eenvoudig maar wel een mooie uitdaging.