De drukpersen in deze fabriek in Lelystad zijn weer veilig. Het asbest is zorgvuldig verwijderd uit de drukpersen.   

Na onderzoek bleek er niet-hechtgebonden asbesthoudend plaatmateriaal in de drukpersen verwerkt te zijn. Tijdens de sanering werd het produktieproces van de fabriek niet onderbroken.