Continue verbetering van en preventie van de milieubelasting door:

· milieukundig slopen op basis van de stoffenverantwoording en het evalueren daarvan;

· actieve benadering van bedrijven teneinde optimale verwerkingsmogelijkheden van reststoffen (afvalstoffen) te waarborgen.

 

Om bovenstaand te kunnen bereiken stelt de directie de nodige middelen ter beschikking om veilig en milieukundig te kunnen slopen.